تخفیف : 55,000 تومان
3,450,000تومان
3,395,000 تومان